Konfirmantpåmelding
Flekkefjord menighet 2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Dåpsdato oppgis på formen dd.mm.åååå. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? F.eks allergier eller behov for tilrettelegging. Skriv også her dersom dere ikke godkjenner at bilder som blir tatt i konfirmasjonstiden brukes på trykk, i menighetens arrangement, menighetsblad eller facebookside/hjemmeside.
Hjemmegrupper 4-5 kvelder i løpet av året, ukedag oppgis senere. Jeg vil gjerne være på hjemmegruppe med:


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Konfirmasjonsundervisningsdag
Torsdagsgruppe 2022
Onsdagsgruppe 2022
Onsdag-/torsdagsgruppe 2022
Ønske om konfirmasjonsdag:

 

Påmeldingen gjelder for:

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Som forelder kan jeg bidra med (sett minst ett, gjerne flere kryss)

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Vi pleier å sende lister til Avisen Agder, menighetsbladet og til Flekkefjord Sparebank.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Som forelder kan jeg bidra med (sett minst ett, gjerne flere kryss)