Jeg løfter mine øyne opp til fjellene ...


Konsert i ord og toner.                                          

Hidra kirke lørdag, 11. mai, kl. 18.00 og Flekkefjord kirke, torsdag 20. juni, kl. 19.00.

Tekstlesere:    Inger Vågen på Hidra og Silje Tjorteland i Flekkefjord
Klaver:            Ilze Jaunzeme
Orgel:             Geir Kalleberg

Tekstlesning fra Salmenes bok og musikk av Frédéric Chopin

I mai og juni får vi en meget spesiell konsert i ord og toner i Hidra og Flekkefjord kirker.

Her blir det et møtepunkt mellom Salmenes bok i Bibelen og Frédéric Chopins konsert nr. 1 for klaver og orkester. Møtepunktet i tekstene mellom lengselen og tilliten til Gud, understrekes av musikken til Frédéric Chopins storslagne musikk.

Ilze Jaunzeme, pianist fra Latvia som er bosatt i Kvinesdal, vil være klaversolisten i konserten, mens Geir Kalleberg vil spille orkesterdelen på orgel. Bibeltekstene leses av Inger Vågen på konserten i Hidra og Silje Tjorteland i Flekkefjord.

Kollekt ved utgangen.

Arrangør: Menighetsrådene i Hidra og Flekkefjord.

Tilbake