Resultater i Kirkevalg 2023


NYE MENIGHETSRÅD 2023-2027

Menighetsrådsvalgene i Bakke, Gyland, Hidra og Flekkefjord er nå ferdig opptelt.

Link til liste over nye medlemmer finner du om du følger linken.
Resultater fra Valg til bispedømme og kirkemøtet vil bli lagt ut samme sted når det er klart.

Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Tilbake