Kirkevalget 2023


Nominasjonskommiteene er nå ferdig med sine valglister.

De forskjellige komiteenes lister kan du se her:

Bakke menighet              Flekkefjord menighet

Gyland menighet             Hidra menighet

Link til bispedømmerådsvalget
Dette er kandidatene til Agder og Telemark bispedømmeråd - Agder og Telemark bispedømme (kirken.no)

 

 

Tilbake